Изплащаме на 6 заплати при пенсиониране

29.11.2015г. 08:50:29
Здравейте, интересува ме как трябва да се процедира ако след пенсиониране работодателят не е изплатил 6-те запалти на работника и има ли срок за тяхното изплащане?

Правни мнения, съвети и коментари

27.04.2022г. 01:17
Здравейте, можете да предявите съдебен иск за заплащане на обезщетение при пенсиониране.

Коментар