Данък за прехвърляне на имуществото

24.11.2015г. 04:45:11
Здравейте, фирма закупува имот от Община. След заплащане на всички суми по сделката Общината завежда дело за разваляне на сделката, тъй като е допуснала грешка и не е имала право да продава имота. Съдът взема решение на фирмата да бъде върната само сумата за покупка по договора, без заплатените режийни разноски, местен данък и др. /тъй като това не е вписано в иска и нямали право да разглеждат този въпрос/. Има ли правна възможност да бъде върната поне заплатената сума по Данъка за прехвърляне на имуществото, след като сделката се разваля и имущество се оказва, че не е придобивано?

Правни мнения, съвети и коментари

16.09.2021г. 04:32
Здравейте, съдът може да се произнася по предявеното с исковата молба.

Коментар