Мога ли да заведа дело срещу НОИ

24.11.2015г. 03:52:56
Моят проблем се състои в това, че от НОИ ми забавиха повече от два месеца обезщетението за майчинство, без да получим с работодателя ми официално писмо от тях. След запитване по телефона от моя страна и проверка на място от работодателят ми, се оказа, че грешката е в тях, защото не е обърнато внимание, че аз кандидатствам по чл.53А от КСО, а ме отхвърлят като неправоимаща по чл.53 от КСО. Мога ли да заведа дело срещу НОИ за пропуснати ползи, или по някакъв друг параграф, поради тяхната некомпетентност в разликата между чл.53 и чл.53А от КСО, което ме лишава от ползването на правата ми?

Правни мнения, съвети и коментари

26.08.2021г. 12:58
Не Ви съветвам да водите дело за пропуснати ползи, тъй като няма правно основание за това.

Коментар