Издръжка на дете на самотен родител

16.11.2015г. 09:16:14
Здравейте,моя приятелка е самотна майка на 5-годишно дете. Детето не е припознато от баща си и носи името само на майка си. Интересува ни при този казус има ли вариант за помощи от държавата. Майката към този момент е безработна. Има ли право на подпомагане от държавата или общината в този случай и ако да, какво може да се направи? Какви документи трябва да бъдат подадени? Благодарим ви предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

08.09.2021г. 01:50
Здравейте, проверете в Агенцията по социално подпомагане.

Коментар