Изгонване на роднини

14.11.2015г. 04:21:12
Здравейте, бих искала да попитам как мога да изгоня сестра ми от собственото ви жилище. Подложена съм на системен психически и физически тормоз. Жилището ми е дарено от родителите ми срещу гледане и грижи. Въпреки, че съм приела сестра ми доброволно сега тя и мъжът и не искат да се изнесат. Тормоза е върху мен и майка ми.

Правни мнения, съвети и коментари

19.05.2022г. 11:42
Можете да подадете молба за защита по Закона за защита от домашно насилие.

Коментар