Задължения на продавача при продажба на имот

12.11.2015г. 05:18:49
Здравейте, продаваме имот, на който аз съм съсобственик (на идеална част). Сключен е предварителен договор, в който е посочен краен срок за сделката (и дори на този ден има запазен час при точно определен нотариус). Никъде в този договор, включително и в клаузата за срокове и неустойки не се споменава за срок, поставен от банката (на купувача), в който трябва да се слкючи сделката. Аз живея в чужбина и купих билет за пътуване няколко дни преди този краен срок. Сега се оказва, че купувачът има срок от банката (повтарям, не е споменат в договора), който е доста преди срока в договора. Агентът (на когото нямам доверие, нает е от друг съсобственик) и купувачът настояват, че не могат да ме чакат да пристигна и аз трябва да заверя и изпратя пълномощно за сделката и че ако не се спази срока на банката ще пропадне сделката по моя вина и ще плащам неустойки. Повтарям, никакъв друг срок (като дата или обяснен с думи за евентуално наложен от банката) не е записан в предварителния договор. Вярно ли е твърдението, че ако не се спази срока, даден на купувача (не на мен), има опасност аз да плащам неустойка?

Правни мнения, съвети и коментари

17.11.2021г. 07:19
Здравейте, за точен и коректен отговор следва да се прегледа договорът, но следва да се има предвид срокът за сключване на нотариален акт, който е посочен в него.

Коментар