Лихви по здравни вноски

06.11.2015г. 03:14:56
Здравейте! Внимателно прочетох Закона за здравно осигуряване. В чл. 109 ал. 2 е записано, че здравните права се възстановяват, когато лицето внесе дължимите здравни вноски за последните 60 месеца. Защо тогава от НАП начисляват лихви и изискват заплащането им заедно със здравните вноски? Възможно ли е да се внесе само главницата и здравните права да бъдат възстановени? Благодаря Ви!

Правни мнения, съвети и коментари

02.06.2017г. 06:46
Здравейте, правилно сте прочели разпоредбата на чл. 109, ал. 2 от ЗЗО, като от НАП начисляват законната лихва върху главницата - дължимите осигурителни вноски, тъй като задължението е срочно и при незаплащането му в срок се дължи лихва. Задълженията за лихва се погасяват с тригодишна давност, като можете да подадете възражение за погасяване по давност на лихвите, които са начислени за по-дълъг период от три години. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7 тел. 0898 303092

Коментар