Денонощен магазин в жилищна сграда

03.11.2015г. 06:39:04
Собственик на едно фамилна къща съм в която живее семейството ми.В партера има помещение на друг собственик.Има ли закон по който той може да отвори денонощен хранителен магазин,без мое съгласие? Благодаря Ви.

Правни мнения, съвети и коментари

09.03.2022г. 11:56
В случая не е приложим Законът за управление на етажната собственост, тъй като не се касае за етажна собственост и не важат правилата относно съгласие на етажните собственици.

Коментар