Оспорване на дарение от наследници.

03.11.2015г. 06:21:08
Много Ви благодаря за бързото включване. Има друга подробност обаче, а именно, че когато със сестра ми сме били на по 4-5г. баща ни, ни е прехвърлил апартамента, чрез дарение. Имаме си нотариален акт. В тази връзка имаме друго притеснение, а именно, че другите наследници, които има баща ни (от други партньорства) могат да претендират за собственост върху апартамента. Имаме ли основание да притесняваме. Благодаря Ви предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

04.12.2017г. 10:07
Възможно е да се претендира за накърняване на запазена част от наследството след смъртта на баща Ви по отношение на останалите му деца относно извършеното дарение.

Коментар