Гражданско право

29.10.2015г. 09:09:47
С оспорените по реда на надзора съдебни решения ООД е осъдено да заплати на Г. сумата 100 000 лв., обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане. Първоинстанционният съд въз основа на доказателствата по делото е приел, че ответникът носи отговорност за претърпените от ищеца вреди на основание чл.49 ЗЗД. Ответното дружество като издател на вестник „П.” е възложило на други лица и е публикувало в два броя на вестника през 1995 г. материали с невярно съдържание, злепоставящи ищеца. Събрани са убедителни доказателства за психични страдания на ищеца след злепоставянето му в обществото чрез посочените публикации. Съдът е приел, че публикациите са накърнили достойнството и обществения престиж на ищеца, с оглед на служебното му положение и публичната му известност сред неговите съграждани. Въпрос: Какво трябва да бъде решението на ВКС?

Правни мнения, съвети и коментари

06.04.2022г. 11:18
В този форум се решават действителни казуси, а не учебни.

Коментар