Носене на материална отговорност при преместване.

23.10.2015г. 10:58:21
Работя като МОЛ във дадено ведомство в МВР, имам заповед за преназначение, която предстои да изпълня и да сменя местоработата си и естеството и, в друга административна област на страната. При положение, че не се намери човек служител на който да предам материалните активи, и не дойде ревизия която да опише всички активи, какво се случва с моята материална отговорност, когато вече не съм служител на даденото ведомство. ЗМВР казва, че за неуредените въпроси се прилагат гражданските закони. Не мога да си представя да нося материална отговорност за активи, от всякакво естество дори и оръжия, на 400км разстояние, без да имам какъвто и да е контрол върху тях!

Правни мнения, съвети и коментари

03.02.2022г. 05:54
Необходимо е да предадете съответните активи при прекратяване на трудовия Ви договор и преназначението Ви.

Коментар