Изповядване на сделка за покупко продажба на недвижим имот

13.10.2015г. 01:20:39
Здравейте, става въпрос за покупко продажба на недвижим имот. Куповачите теглят кредит от банка, която за изповядването не желае да даде гаранционно писмо, което да гарантира внасянето на парите до седем работни дни, освен ако не се заплати 100 лв. за него. Обяснението е, че условията ще бъдат описани в нотариалният акт и ако има не спазване той ще бъде анолиран. Искам да попитам това достатачна гаранция ли е за продавачите или е по добре да се заплати и да си получат гаранционното писмо. Благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар