Договор за преотстъпване на право за ползване на програмни продукти

22.12.2008г. 01:36:00
Въпродсът ми е следният: Ако сключа Договор за преотстъпване на право за ползване на програмни продукти за определена сума с фирма колко % са признатите разходи върху сумата, какви осигуровки трябва фирмата да плати за мен и какъв данък се плаща върху сумата след приспадане на признатите разходи?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар