Заснемане без съгласие

08.10.2015г. 06:54:09
Здравейте! Искам да знам какви са правата ми в случай,че съм преднамерено заснет без мое съгласие, в частен клуб и кадри с лицето ми са излъчени в национален ефир,в епизод от предаване?

Правни мнения, съвети и коментари

22.11.2021г. 07:22
Здравейте, съгласно Конституцията на РБ никой не може да бъде заснеман без негово съгласие.

Коментар