Обида на обществено място, уронваща достойнството ми

29.09.2015г. 10:22:30
Казусът ми е следния: на 28.09.2015 присъствах на предизборно събрание на кандидат за кмет на Община Карлово. При дадена възможност за задаване на въпроси, зададох своя, който беше свързан с подкрепата на Общината на Младежкия информационен център в града, който през целия предишен мандат на въпросния кандидат кмет (настоящия кмет на Общината) нямаше никаква подкрепа. Сградата, в която се помещава центъра е много стара и сегашното ръководство я подготвя за събаряне> При задаването на неудобните въпроси, на които кандидат кмета се разсърди особено, Начални кабинета на кмета реши да го защити и ме нападна с думите "лъжкиня" произнесени с особено жесток и нагрубяващ тон. Имайки се в предвид, че се намирахме на предизборно събрание и в залата присъстваха над 50 човека, всички от които ме познават, се почувствах особено засегната от обидните думи, накърняващи достойнството ми, при положение че аз не съм произнесла нито една лъжа, а просто питах кандидат кмета дали въобще има представа, че този младежки център съществува и дали някога ще успеем да се преборим да подкрепа от страна на общината. Питането ми е следното: какви са правата ми в този случай и по какъв начин мога да накарам въпросната госпожа да ми се извини публично, както ме обиди и да ме обезщети за нанесените ми морални вреди? Благодаря за отговора!

Правни мнения, съвети и коментари

20.05.2022г. 05:45
Препоръчвам да коментирате с наказателен адвокат.

Коментар