Мога ли да стана адвокат, ако съм осъден на лишаване от свобода, но съм се реабилитирал

20.09.2015г. 02:03:25
Може ли едно лице да стане адвокат ако преди това е бил осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер след като се е реабилитирал ?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар