Нов закон за народната просвета?

15.09.2015г. 05:59:59
От коя учебна година влиза в сила новият Закон за народната просвета, в който се урежда домашното образование по желание на родителите и твърдо ли е приет вече той или ще бъде разглеждан на още четения в НС?

Правни мнения, съвети и коментари

25.01.2022г. 11:58
Няма приет Закон за просветата, а Закон за предучилищното и училищното образование.

Коментар