Икономия на ГСМ и гуми.

01.09.2015г. 12:44:48
Здравейте. Казвам се Златан Чобанов. Имам въпрос на който не можах да намеря отговор никъде: Къде мога да намеря, Наредба № 1 от 31.03.1990 г. за стимулиране водачите на моторни превозни средства, сервизните работници, механизаторите в строителството и селското стопанство и други за икономия на горива, смазочни материали и гуми. Постановление № 39 на МС от 11.08.1989 г. за икономично използуване на течните горива (обн., ДВ, бр. 65 от 22.08.1989 г., изм. с ПМС № 13 от 1990 г. (необн.), изм., бр. 31 от 19.04.1991 г., бр. 100 от 6.12.1994 г., в сила от 6.12.1994 г.) е посочено, че изпълнението на постановлението се възлага на Министерството на икономиката и планирането, което дава указания по прилагането му. Наредбата е цитирана в Р Е Ш Е Н И Е № 1450 от 31.07.2013 г. на РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XIII – ти граждански състав, в открито заседание на десети юли през две хиляди и тринадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Йосифов Променено ли е наименованието и, и в сила ли е все още или е отменена - кога и с кой документ ? Благодаря предварително

Правни мнения, съвети и коментари

27.09.2021г. 07:01
Здравейте, необходимо е да се прегледа съдебното решение за точен и коректен отговор.

Коментар