Наследство на земеделски земи

27.08.2015г. 11:01:47
През май 2001 г. преживе баба ми и леля ми/сестра на баща ми / се отказват от наследство чрез съдия в полза на баща ми. За съжаление през 2005 г. нотариалните актове за наследствените земи , пак са издадени на името на тримата - баба ,леля и татко. През 2015 г. при слючване на наем за земеделските земи нотариуса каза , че този отказ в полза на баща ми е невалиден. Въпроса ми е защо отказа е невалиден и как може да се оправят нещата. Леля и баба са вече починали.

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:53
За точен отговор следва да се прегледат документите, с които разполагате - отказът от наследството и нотариалните актове. В случай че отказът от наследство е направен под условие - същият е недействителен съгласно чл. 54, ал. 1 Закона за наследството. Обстоятелството, че през 2005 г. нотариалните актове за собственост на земеделските земи са на името на тримата също е достатъчно основание да се приеме, че направеният отказ от наследство е недействителен.

Коментар