Допълнително споразумение отказ

26.08.2015г. 01:44:39
Здравейте, Тъй като подозирам, че ще бъда преместен в друг отдел в магазина в който работя (поради липса на хора там), и знам, че ще трябва да подпиша споразумение по чл.119 от КТ, имам следното питане: Какви опции за отказ имам и какво може да направи работодателя при мой отказ да подпиша.

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:53
Здравейте, съгласно чл. 119 КТ, който посочвате, трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Според чл. 118. (1) работодателят не може да променя едностранно съдържанието на трудовото правоотношение освен в случаите и по реда, установени в закона. (2) Не се смята изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в същото предприятие, без да се променят определеното място на работа, длъжността и размерът на основната заплата на работника или служителя.

Коментар