Как да се откажа от неизползван имот?

22.08.2015г. 03:57:58
Здравейте! Имаме обща къща, съсобственост с майка ми, аз и двете ми сестри. Къщата е наследствена от баща ни, останала от неговите родители. Тя няма нотариален акт, но се води в общината. В момента се плаща само данък на къщата, като необитаемо място.Той се заплаща от всички. Въпросът ми е: Има ли начин да се откажа от имота?

Правни мнения, съвети и коментари

31.08.2017г. 02:34
Отказ не , но може да продадете частта си на останалите съсобственици, а ако те не желаят да я изкупят на трето лице. Съответно може да я дарите на останалите съсобственици безвъзмездно.

Коментар