Дограма

21.08.2015г. 01:02:58
Здравейте,искам да попитам какво може да се направи от моя страна по следният казус. Поръчах дограма,предплатих 50% от сумата ,така е по договор и останалите 50% се плащат след монтажа.Дойдоха и монтираха дограмата ,подписах приемо предавателен протокол,но се оказа ,че не е монтирана правилно и има доста забележки,но тъй като аз не разбирам ,нямаше как да ги констатирам.Извиках собственика на фирмата ,той видя за какво става на въпрос и започна да се оправдава.Видя ,че не остъпваме и попита какво да направим по въпроса.Казах ме му да я свали и да я направи както трябва или ние ще си я оправим ,но няма да му плащаме останалие пари.Той не каза дали е съгласен ,просто каза ами тогава всичко хубаво и си тръгна.Въпроса ми е какво може да се направи от моя страна ,тъй като е възможно да си потърси парите чрез завеждане на дело?Благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:50
Здравейте, за точен отговор следва да се прегледа цитираният от Вас договор, както и приемо-предавателния протокол. В случай, че в приемо-предавателния протокол сте посочил, че нямате забележки и възражения относно монтираната дограма, следва писмено да уведомите представителя на дружеството за последващите Ви забележки. В този смисъл е чл. 264 от Закона за задълженията и договорите - "Поръчващият е длъжен да приеме извършената съгласно договора работа. При приемането той трябва да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпълнение, освен ако се касае за такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане или се появят по-късно. За такива недостатъци поръчващият трябва да извести изпълнителя веднага след откриването им. Това не е необходимо, ако изпълнителят е знаел недостатъците. Ако не направи такива възражения, работата се счита приета."

Коментар