Недвижим имот получен преди брак

18.08.2015г. 05:16:38
Здравейте, запитването ми е следното: Получих имоти от родителите ми чрез покупко-продажба чрез издръжка и гледане през 2013 година. През месец април 2015 година сключих граждански брак с мъжа ми, но нямаме предбрачен договор. Нито други договори за отказ от наследства, тъй като и той има получен имот чрез покупко-продажба чрез издръжка и гледане получен преди брака. Въпросите ми е следният: Тъй като мъжа ми е разведен и от предишният си брак има 12 годишно дете, на което изплаща издръжка. Ако се случи нещо с мъжа ми, детето му от предишният му брак ще има ли дял от имота, който е моя собственост или ще има дял само от неговият имот? Ако се случи нещо с мен, кой ще са моите наследници на моя имот? Като имате предвид, че очакваме дете и имам пълнолетен брат, който за сега не е женен. Благодаря ви за отделеното време и информация. Хубав ден!

Правни мнения, съвети и коментари

16.10.2017г. 12:46
Здравейте!Децата наследяват своите родите, заедно с преживелия съпруг.Доведените деца наследяват само своя родител.И все пак, в случай че починете преди съпруга си, той като Ваш налседник ще придобие дял, който в последствие след неговата смърт ще бъде наследен от децата му.

Коментар