Неизплатени пари за облекло

11.08.2015г. 09:16:55
При освобождаването ми от работа случайно разбрах, че в едномесечен срок от назначаването ми на работа в районен съд, е трябвало на основание чл.352 от ЗСВ и чл.2 ал.1 от Правилника за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, ДСИ, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт, да ми се изплатят средства за облекло. Тъй като това не е направено, мога ли да претендирам изплащането им със задна дата? Това казус по КТ ли се явява или по ЗСВ? Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:49
Можете да претендирате заплащането на средствата за облекло на основание чл. 352 ЗСВ със задна дата, стига вземането да не е погасено вече по давност. Би следвало да е приложима кратката тригодишна давност, доколкото се касае за периодични плащания. Въпросният казус е по ЗСВ, който се явява специален закон в случая. Поздрави, адв. Николина Митова

Коментар