Издръжка на децата ми

07.08.2015г. 03:37:51
Здравейте, януари месец влезна в сила решението на съда, а именно бащата на децата ми да плаща месечна издръжка, както и за минало време. Но до сега не е благоволил нито да се възползва от това да взима децата всяка първа и трета събота и неделя от месеца, нито да плаща издражката на децата. Въпросът ми е дали трябва да заведа изпълнително дело,з а да започне да плаща издръжката им..

Правни мнения, съвети и коментари

17.10.2017г. 04:29
Здравейте!Щом не плаща присъдената издръжка доброволно, няма друг начин освен с изпълнително дело. адв.Ивалина Димитрова, служебен адрес:гр.Варна, ул."Св.Св.Кирил и Методий"23, тел.0899783674

Коментар