Дело за издръжка без брак

06.08.2015г. 03:06:52
С мъжа с когото имаме дете стигнахме до споразумение, но детето не иска да ходи и да оставя там, то е на 4г. Те говорят против мен пред него и искат насила да стои там. Заплашват ме и не ми превежда издръжка, какво да правя и може ли той да ми направи нещо?

Правни мнения, съвети и коментари

17.12.2021г. 09:58
В случай че имате влязло в сила съдебно решение, можете да се снабдите с изпълнителен лист за издръжката и да образувате изпълнително дело.

Коментар