Въпросът ми е, имам ли законно право да искам половината от заплатата

06.08.2015г. 10:59:09
Съпругата ми работи от 5 години в Швецария. Сега е решила да се разведе с мен. Въпросът ми е-имам ли законно право да искам половината от заплатата, която е получавала там. Изхождам от това, че е придобита след свадбата ни, а аз не съм получавал никакви средства от нея през тия 5 години.

Правни мнения, съвети и коментари

05.01.2022г. 01:07
Нямате такова правно основание да претендирате половината от заплатата на съпругата си.

Коментар