Колко пари ще ми са нужни за развод

31.07.2015г. 07:17:04
Колко пари ще ми са нужни за да мога да се разведа със съпруга си?

Правни мнения, съвети и коментари

01.08.2017г. 02:22
При така общо поставен въпрос трудно може да се предостави точен и конкретен отговор. Необходимо е да се уточни дали се касае за развод по исков ред или по взаимно съгласие, притежавате ли движимо или недвижимо имущество, защото от отговора на тези въпроси зависи размерът на държавните такси и на адвокатския хонорар.

Коментар