Искам дерегулация на имота ми, тоест пак да е нива

31.07.2015г. 04:00:30
Казуса е: Искам дерегулация на имота ми! Тоест имота ми в момента се води в регулация, и аз искам, да излезе от регулация. Имота е 6 декара (в село Люлин, община Стралджа, поземлен имот 180: 2695м2 в квартал 34, и 3220м2в квартал 33, ето го и линка на скицата и сателитните снимки https://plus.google.com/photos/107343249840639123645/albums/6131084647808547761?authkey=CLmJxqK-7fCFOw). Там никога не е имало, ток, вода, път, и т.н. Имота е даден на баба ми със съдебно решение. Тя преди години, е правила план (нещо си) и са го сложили в регулация (но по мое мнение, това е било, неправомерно). Сега ми искат голям данък, и аз предпочитам да си е пак нива (тоест без данък). А и ако реша да го продам, то никой там няма да купи място в регулация. Баба ми, то прехвърли на мое име, като дарение. От общината там ми искат 150 лв за нова карта ли или нещо такова, та тогава да го били изключили от регулация (тоест не де-регулация), но аз не искам да им давам стотинка, и за това предпочитам опцията, в която им покажа че са направили грешка, и за това трябва да е безплатно. Та дори, би трябвало обещетение, да ми платят, и лихви, и стрес и т.н. Въпроса е, има ли закон, да ме подкрепи? Например за това, че там никога не е имало (и сега няма) ток, вода и път? Можем ли да съдим общината (тоест от там да си вземем 10000 лв, и процент се взима по закон за времето на адвокатът, и така)?

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:47
Вероятно може да се претендира нищожност на Заповедта за регулиране на цитирания от Вас имот, стига да са налице правните основания съгласно Административнопроцесуалния кодекс. При подобно обжалване обаче се дължи заплащането на държавна такса и на адвокатски хонорар. Едва след като в съдебно производство се установи незаконосъобразността на заповедта, можете да заведете иск по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Коментар