Адвокатски сътрудник

23.07.2015г. 01:30:03
Случаят е следният: От съда през 2015 г. се издава удостоверение на адвокат, с което да се снабди със скица и удостоверение за характеристика на имот - земеделска земя. Може ли адвокатския сътрудник на адвоката да получи въпросните документи и след представяне на какви документи. Дали са достатъчни само удостоверението от съда и картата му на сътрудник или е необходимо и допълнително упълномощаване от адвокат за случая /има пълномощно заверено през 2011 г./

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:45
Съгласно чл. 21, ал.1 Закона за адвокатурата назначените по трудов договор от адвокатите и адвокатските дружества сътрудници имат право на достъп до досиетата на делата и преписките, образувани от органите на съдебната власт и административните органи, по които техните работодатели са упълномощени да представляват интересите на клиентите си. Те могат да си водят бележки по досиетата и да изискват да им бъдат направени копия от представените по делата документи и доказателства.
04.09.2017г. 04:17
Но не и да взимат официални документи без да бъдат изрично упълномощени за това от адвокат.

Коментар