Обезщетение при уволнение?

13.12.2009г. 07:59:18
Здравейте! От 18.05.09 работя на сегашното място като по договор се водя от 12.06.09 с 6-месечен изпитателен срок, който всъщност вече изтече. За съжаление разбрах, че е пусната обява за набиране на персонал за моята позиция, дори доведоха момиче за "обучение" без обаче да обяснят какво точно трябва да и се покаже, а от страна на управителите на фирмата няма предизвикан никакъв разговор по темата, така че се води, че не знам абсолютно нищо. Тъй като тяхното отношение спрямо целия колектив, особено и сега с моята ситуация, е изключително некоректно и демотивиращо, реших че за всичките обиди и подронване на авторитет и достойнство бих могла да се възползвам поне от обезщетение, когато моментът настъпи. Прочетох в Кодекса на труда за правото на 4 или повече месечно обезщетение, ако обаче работодателят предложи. В този случай аз имам ли правото да изискам от тях по някакъв начин сами да го предложат и как да съм сигурна, че наистина ще го изплатят в уговорения срок? Още повече, че имам 1 седмица неизползван платен отпуск, за който също ще искам да ми бъде заплатен. Аз не желая да напускам, макар че работната атмосфера е доста тежка, но тя къде ли не е, нито смятам, че с работата си съм застрашила сигурността и позициите на фирмата, още повече, че за да те уволнят все пак трябва преди това да са отправени съответните забележки и предупреждение, а не просто ей така да те изгонят, само защото единият ти работодател "не те харесва", сякаш сме се събрали да пием кафе и да се харесваме... а не да си вършим работата, за която в крайна сметка ти се отблагодаряват, действайки зад гърба ти. Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар