Отказ за разрешително строеж

20.07.2015г. 03:03:49
Зравейте, Имам къща, чиято едната стена е на границата да друг имот. Въпросната стена се нуждае от извършване спешни укрепително-монтажни дейности, за което ми е нужно разрешително за строеж издадено от общината. За да се сдобия с разрешителното ми бяха необходими проект за извършване на укрепителни-монтажни дейности, архитектурно заснемане и нотариално заверено съгласие от съседа собственик на имота, с чиято стена граничи имота ми. Но същият е извън страна и е неоткриваем. В имота живеят наематели. Единствения начин, който ми казаха без съгласие на съседа да извърша ремонта е чрез заповед от кмета, но въпросната заповед се издава единствено след издадено разрешително за строеж. От половин година се въртя в този омагьосан кръг. Какво мога да направя?Към кого мога да се обърна и какви са правата ми? В резултат на миналогодишните дъждове и зимните условия стената се е напукала и има опасност от срутване, а от общината си вдигат ръцете, че не могат да направят нищо по въпроса. След многобройни разговори следва другия абсурд,имало вариант да ми издадат заповед да извърша неотложен ремонт, но трябвало да снабдя с личните данни на хората обитаващи имота. Моля посъветвайте ме какво мога да направя по въпроса!!!

Правни мнения, съвети и коментари

07.06.2017г. 01:35
Здравейте, можете да се възползвате от процедурата по чл. 196 от ЗУТ, като подадете писмено искане в общината за установяване на необходимите ремонтни и възстановителни работи от комисия от представители на общината. Комисията действа служебно или по искане на заинтересованите лица, като събира всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересованите лица. Въз основа на констатациите, отразени в протокола, комисията предлага на кмета на общината строежът да се поправи и заздрави. Строежите се поправят и заздравяват от собствениците за тяхна сметка в срок, определен в заповедта на кмета на общината. Когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите, кметът на общината допуска предварително изпълнение на заповедта. Служителите в общината нямат право да изискват от Вас предоставянето на лични данни на собственика на съседния имот или на наемателите. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7 тел. 0898 303092

Коментар