Граждански ищец

19.07.2015г. 05:45:20
Въпросът ми е следния.С мои роднини водим наказателно дело от общ характер.Поради противоречия и неразбирателство между нас,възможно ли е самостоятелно да се конституирам като граждански ищец в това дело за сума,отговаряща на моя дял .

Правни мнения, съвети и коментари

22.03.2022г. 09:31
Най-добре коментирайте с упълномощения адвокат по делото.

Коментар