Нарушени права в къща за гости

16.07.2015г. 06:53:43
Здравейте, Казусът ми е следния: Аз и мои приятели - общо 10 души, заплащаме 3 нощувки в къща за гости в с. Проглед с цел посещение на предстоящия Роженски събор, като с това запълваме цялата леглова база на обекта. Според Закона за туризма, съгл. Допълнителните разпоредби,чл.27: "Къща за гости" е сграда с ниска етажност в архитектурен стил, съответстващ на облика на селището и/или е обвързан с неговата история, която разполага с максимум 10 стаи за настаняване. Гостите ползват общи помещения, като: всекидневна, обзаведена кухня, трапезария или място за хранене и място за отдих в двора. Обектът се стопанисва от домакини, които живеят в същата сграда или в съседство и се грижат за обслужването и изхранването (минимум закуска) на гостите в условия, близки до домашните." Два дена преди настаняването в къщата, получаваме информация от нейния домакин, че "внасянето на храна в къщата не е желателно, както и ползването на кухнята и кухненските уреди. Ползването на уредите се осъществява само от домакините, които при наше желание, могат да ни готвят, но срещу определено заплащане. Ако не желаем, не сме длъжни да консумираме в къщата. Плащаме единствено за ползване на легловата база" - думи на домакина. В сайта на въпросната къща подобни условия не са упоменати никъде и смятам, че нарушават правата ми, тъй като според по-горе цитирания от мен закон “”гостите ползват общите помещения”, каквато именно е и кухята. Също така, в Галерията на сайта на Къщата има снимки от общите помещения, кухнята и бокса, които отново предполагат тяхното ползване. Въпросите са ми следните: -Има ли право домакинът да ни забрани използване на общите помещения и по специално на кухнята и кухненските уреди? -Освен това, произхождайки отново от определението за къща за гости и това, че домакинът трябва да се грижи за обслужването и изхранването ни (минимум закуска), значи ли това, че за заплатените от нас пари за нощувка, трябва да имаме /да изискваме/ включена минимум закуска? -Може ли домакинът да ни забрани внасянето на храна и ползването на хладилника в помещението? -Има ли право домакинът да ни иска допълнително заплащане, когато приготвя внесена от нас храна, при положение, че ни е забранил ползването на кухнята и ни е оставил без избор? - Можем ли да поискаме от домакина да ни предостави Условията за настаняване в къщата или някакъв документ, в който ясно да са описани нашите права и задължения и длъжен ли е да го прави? Какъв е този документ в най-общите случаи? Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

28.10.2021г. 07:17
Здравейте, на сайта на къщата за гости следва да има определени правила, с които можете да се запознаете.

Коментар