Заповед на кмета по чл.36 от ЗОСИ

08.07.2015г. 11:16:34
Кмета пуска заповед за преминаване през земеделска земя съгласно чл.36 от ЗОСИ, в която се определя обещетение 100 лв.,което да се плаща всяка година през която се упражнява правото на преминаване. Има ли основание за такова определение ?

Правни мнения, съвети и коментари

09.11.2021г. 07:23
Трябва да се прегледа въпросната заповед, но вероятно обезщетението е определено от лицензиран оценител.

Коментар