Висше образование

22.06.2015г. 07:19:27
Имам нужда от правен съвет. Става дума за висшето ми образование. Записах се да уча за професионален бакалавър в частен колеж, който обаче се преобразува във ВУЗ и отказва да ми издаде диплома за пр. бакалавър, а изискват от мен да уча още една година. С тях съм сключила договор, че при приключване на курса по обучение те се задължават да ми издадат диплома за съответната квалификационна степен. Моля посъветвайте ме, понеже съм объркана. Този договор с нищо ли не ги задължава към мен при все, че аз съм била изрядна в часта отнасяща се до моите задължения по същия?

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:42
Съгласно чл. 17, ал. 2, т. 4 Закона за висшето образование ВУЗ-вете обучават в степените "бакалавър", "магистър" и "доктор" в съответните основни области на науката. Предвид посочената разпоредба не би следвало да Ви отказват издаването на диплома за "бакалавър", но за точен отговор следва да се прегледа подписаният договор.

Коментар