дело за издръжка

12.12.2009г. 01:12:03
Жената, с която живях 8 години без брак, води дело за издръжка на 6 годишната ни дъщеря. Нямам доходи, няма и да имам скоро, възможно ли е това да ми създаде проблем, може ли да се посегне на собствеността ми?И още - вярно ли е, че при това положение общината ще й плаща издръжщата и какви проблеми след това може да ми създаде едно такова решение?С уважение

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар