Обследване на имот

05.06.2015г. 12:24:54
Здравейте!За покупка на жилище нужно ли е да искам справка от камарата на ЧСИ че продавачът няма входирани производства? Ако има такива това не се ли вижда в справката от Службата по вписванията за тежести?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар