Незавършени имоти , несъстоятелност

01.06.2015г. 03:07:14
До Адвокати без граници МОЛБА за адвокатска помощ и съвет Пиша Ви от името на група собственици, придобили чрез покупко-продажба имоти,изградени в груб строеж , находящи се в гр. София,Столична община,р-он Връбница , жк.”Обеля”-2,съгласно одобрен проект и разрешение за строеж №546/13.07.2007 г.,влязло в сила от 05.11.2007 г. Продавач е „СЛУЖБА СИ ЕС” ЕООД , с ЕИК 131415981. Пред всеки един от нас фирмата продавач е поела задължение или обещала различни крайни срокове за въвеждане в експлоатация от 2010 до 2013 г , като и до днес сградата не е готова за акт 15. Част от собственици на обекти в сградата са завели дела заради забавата. През годините комуникацията с фирмата бяха изключително трудни. Провалиха се доста опити да влезем в конструктивен диалог за преодоляване на трудностите. Организирахме срещи ,провалиха се други, на които независимо от обещанията на Фирмата за 100% представителство на собственици на обекти в сградата то бе сведено до не повече от 1/3. Това е едно от обстоятелствата което заеднно с други “случайности” ни дават основание да сме сигурни ,че много от имотите са прехвърлени от фирмата продавач на физически и юридически лица свързани с нея : лица участвали в проектиране на обекта , строителството, служители на фирмата, създадени за целта фирми управлявани от лица зависими от тях / тандем от инвеститор и строител с много лица – например десет фирми , повечето фалирали!/. На 3.04.2015 СОС обяви дружеството в несъстоятелност.Назначен е синдик. Искането е на фирмата . Налице са изпълнителни производства към частни кредитори, необслужвани кредити, публични вземания. Финансовите показатели на дружеството според съда показват тежка ликвидна криза и големи загуби, генерирани от продължаваната търговска дейност, поддържана от заемни средства. Съдът приема съдебно-счетоводната експертиза и дата на неплатежоспособност 30.04.2013 г От няколко месеца и към настоящия момент, след дълъг период на отсъствие на каквато и да е дейност на строежа на сградата се извършват СМР в самостоятелни обекти, собственост на фирмата и на свързани с нея лица. Извършените работи променят по същество предназначението на обектите съгласно удобрения проект и тези промени вероятно не са съгласувани с органа издал разрешението. Липсват задължителните информационни табели указващи кой е инвеститор кой е строител кой отговаря за безопасността на незнайния брой лица на строежа, кой ги ръководи . В този ред на мисли възникват още куп въпроси за качеството на извършваното, неговата законосъобразност и не напоследно място произхода на средствата , които са толкова “оскъдни” , нали дружеството е неплатежоспособно. В същото време не се изпълнява нищо от предвиденото по проект за снабдяване на сградата с топлинна енергия,вода, електричество,асансьорни уредби, пожарогасителна общи части и т.н. В строителната документация се откриват несъответствия с броя на обявените обекти , тяхното конкретно местоположение, свободна интерпретация на етажността и така два съседни имота са на различни нива Безкрайните неразбории в документация , изпълнение , както и дългото изминало време , ни принуди да се обърнем към Вас за съвет :поетапно какво ние-измамените собственици , може и трябва да направим ? Ще сме благодарни , ако с няколко пункта ни насочите откъде да тръгнем и към кого да се обърнем,за да защитим интересите си на собственици. Въпросите са ни много,но Вие най-правилно ще прецените къде да локализираме усилията си,за което БЛАГОДАРИМ ПРЕДВАРИТЕЛНО !

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:40
Здравейте, казусът Ви е сложен и съветът ми е да се консултирате с адвокат. Но най-общо, можете да сезирате ДНСК и техническия отдел на район "Връбница", за да проверят дали извършваните СМР съответстват на строителната и проектната документация. В случай че сте имали вземания към инвеститора, е следвало в едномесечния срок съгласно чл. 685 Търговския закон да предявите вземанията си в производството по несъстоятелност.

Коментар