Апартамент наследен от изчезнал човек

29.05.2015г. 05:45:07
Здравейте, питането ми е следното: През 1999г.баща ми изчезна безследно след давностният срок / 2011г/ с брат ми заведохме дело и съда издаде смъртен акт. С брат ми придобихме 1/2 наследствен апартамен останалата част бе във владение на чичо ми. След боледуване от негова страна, чичото продаде неговата част от апартамента си на друг човек, но сделката се извършва през период, през които все още тече делото за издаване на смъртният акт. В новият нотариален акт пише, че е предоставена и декларация по чл.33 как е подписана след като баща ми не е могъл да подписва поради изчезването си и мога ли да предприема действия за разваляне на сделката?

Правни мнения, съвети и коментари

25.10.2021г. 02:08
Здравейте, има тримесечен срок по чл. 33 ЗС за атакуване на сделката.

Коментар