Обезщетение при прекратяване на ТД

28.05.2015г. 01:50:24
Здравейте, доколко работодателят има право да ме задължи в трудовия договор /сключен на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 с изпитателен срок 6 м. в полза на работодателя/ да му заплатя обезщетение в размер на 5000 евро, ако прекратя договора на каквото и да е основание преди изтичане на 2-годишен срок? Има ли изобщо правно основание да ме задължава да работя при него за такъв период и да му заплащам такива суми- договорът е съвсем стандартен и по никакъв начин той не се задължава с каквото и да е било към мен? Никъде в договора не е посочено на какво основание и в каква връзка иска да му бъде изплатено това обезщетение. Благодаря предварително за отговора Ви.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар