Недопускане до работа и непрекратяване на трудовото правоотношение

28.05.2015г. 12:23:51
Работя вече 12 години в една фирма. Края на 2014 фирмата премести цеха на 20км от София. В продължене на 4 месеца и половина работодателя се крие, не съобщтава адреса на новия цех и не ме допуска до работа, но и не прекратява правоотношението. Не беше плащал осигуровки за миналата година. Преди 2 дни ми каза устно, че от средата на месец май ще прекрати правоотношението по най-изгодния за мен начин и обещта да плати невнесените осигуровки. Внесе осигуровки за миналата година, но не и за 2015. За 2015 е платил 1 заплата и 1/2 на ръка. Единственият писмен договор, който притежавам е от 2003, където е вписана минималната за времето заплата. Последната година ме е осигурявал на по-висока заплата - средната за страната. Има ли начин да откаже да ми плати заплати за времето в което не съм допускан до работното си място или да ми плати не реално ниска или минимална заплата. Моля за съвет как да потърся правата си. Благодаря предварително

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:39
Можете да сезирате НАП и Главната инспекция по труда за извършените нарушения на трудовото, данъчното и осигурителното законодателство. След като през 2014 г. работодателят Ви е осигурявал на средната заплата за страната, можете да претендирате заплащането на същата до датата на прекратяване на трудовия договор.

Коментар