Платен отпуск

21.05.2015г. 12:42:52
Добър ден, Имам проблем с полагаемият ми се годишен отпуск. Имам години трудов стаж. В тази държавна институция съм от 3 месеца,вече карам четвърти, по заместване до завръщане на титуляра, който е в майчинство 2 години или в болничен, който не се знае дали ще удължат и т.н. Версиите са много и противоречащи си. По договор имам право на 56 дни платен годишен отпуск. Още, когато започнах, попитах дали данните по договор са актуални и дали мога да се възползвам от тези дни отпуск. Отговорът беше: "Разбира се,та ти си имаш трудов стаж!" Сега, обаче , отивайки да си разпиша заявлението за отпуск, ми съобщиха , че имам право само на 18 дни платен отпуск, тъй като съм работила при тях само няколко месеца. Не съм много напред с КТ, но все пак ми е останало нещо като спомен , че щом даден служител има над 8 месеца трудов стаж, то му се полага цял годишен отпуск , независимо дали е работил в същата институция или не. Лъже ли ме паметта и как стоят нещата? Отделно, тази институция се готви за мащабно съкращение някъде от месец (най-вероятно в краят на юни) и не знам, може би това някак е променило нещата за тях? Ще се опитам да систематизирам по-конкретен въпрос.. Имам ли право на тези дни платен отпуск ? Ако да, как мога да си ги поискам от работодателят ми? Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:32
Здравейте, съгласно чл. 155, ал. 2 КТ при постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж. Във Вашия случай, както посочвате, притежавате повече от 8 месеца трудов стаж, поради което имате право на не по-малко от 20 работни дни основен платен отпуск съгласно чл. 155, ал. 4 КТ.

Коментар