Нов договор при повишение в длъжност

21.05.2015г. 12:11:19
Здравейте! Искам да попитам дали е задължително при преминаването на по-висока длъжност в една фирма да подписвам договор с изпитателен срок? В тази фирма съм вече от 3 години.

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:31
Здравейте, съгласно чл. 70, ал. 1 Кодекса на труда, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 70, ал. 5 от КТ, според която за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.

Коментар