Оспорване на трансакции към ПИБ

20.05.2015г. 03:40:45
Здравейте, На 12.10.2014г.разбрах,че в кредитната ми карта няма наличност.На 13.10.2014г.отидох в клон на ПИБ/клона срещу зала "Уневерсияда"/където се установи,че има искане за транслации към ПОС VIRTUALCARD NETELLER CAMBRIDGE от банковата ми сметка.Преводите не бяха осчетоводени и аз помолих да не се извършва транслация.Картата ми бе блокирана и ми казаха че трябва да се изчака.На 14.10.2014г.се извърши първия превод.Отново отидох в ПИБ –казаха ми,че немогат да спрат превода и трябва да се изчака.На 15.10.2014г.се извърши и втория превод.Отново отидох в ПИБ,където ми казаха да пусна Декларация за оспорване на транслация,която веднага пуснах. От секция "Сесии" на "Моята банка"останових че някой е влизал в профила ми на ПИБ на 08.10.2014г.от15.37ч.до 16.08ч.и на 09.10.2014г.от 13.40ч.до 14.36ч.като е направена регистрация на 3Д сигурност на картата/ 13.43ч./и тогава може би е направено искането за първата транслация. Втората трансация е направена на 11.10.2014г. а плащането е става на 15.10.2014г./след като съм подал сигнал за оспорване на 13.10.2014г./На тази дата 11.10.2014г.няма влизания от никой в „Моята банка”,как е станал превода? От „Основание за операцията” в Моята банка се дава „Плащане ПОС www.neteller.com Cambridge Подадох жалба до Комисията за защита на потребителите и след излушване на двете страни на 19.05.2015г получих помирително предложение да се съглася опорваната сума от 765.93лв. да остане в моя тежест. Имам пълна коренспонденция и моля за правен съвет за обжалване в съда и 10дневен срог за обжалване пред КЗП. с уважение, Ив.Иванов - София тел.0882515118

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар