Наказателно дело клевета

17.05.2015г. 02:57:58
Миналата година заведох дело за режим на контакти със сина ми във ВРС, тъй като бившата ме напусна и не позволяваше по никакъв начин да виждам сина ми 1,2 месеца, незабавно от нейна страна последва насрещен иск, в който е налице твърдението " (Името ми) има свои психически проблеми, посещава тайно псхиатър, защото ако се разчуе може да загуби работата си в инспектората" във връзка с това нейно твърдение подадох тъжба за клевета и беше образувано нак. дело. На първа инстанция ответницата беше изцяло оправдана по обвинението със твърде странни, поне за мен мотиви, че не обстоятелствата не са позорящи, защото всеки можел да си има психически проблеми и да си посещава психиатър, независимо, че това не е истина, а пък и тя не е желаела да ме клевети, просто защитавала собствените си интереси пред съда. Освен това бях осъден да заплатя и хонорара на нейния адвокат 1200 лв. Обжалвам пред Варненския окръжен съд и вече се страхувам какво предстои там , възможни ли са полезни ходове или съм обречен отново да изтърпя унижението да бъда обявен за луд, без да е налице нищо такова?

Правни мнения, съвети и коментари

12.08.2021г. 08:45
Съветът ми е да се консултирате с адвокат, който да състави жалбата.

Коментар