Погасителна давност

10.12.2009г. 02:14:34
Здравейте, Първо искам да ви благодаря за своевременния отговор и да ви задам друг от вашата компетентност. Бих искала да знам каква е погасителната давност по задължение, произтичащо от аренден договор, сключен с община. Може ли да се тълкува като публично държавно вземане (визирам чл. 171, ал. 1 и 2 от ДОПК) или пък тук се прилагат 3 годишният срок предвиден в чл. 111, б) и в) в ЗЗД. И другия ми въпрос е :счита ли се периода прекаран в майчинство и периода, в който лицето получава обезщетение за временна трудова незаетост, като част от давностния срок, тъй като реално вземания. Благодаря Ви предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар