Издаване нотариален акт

11.05.2015г. 05:23:44
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, ИМАМ НОТАРИАЛЕН АКТ НА КЪЩАТА НА ДЯДО, ИЗДАДЕН 1928 Г. ЕДИНСТВЕН НАСЛЕДНИК СЪМ /ИМАМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ/. КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА ПОЛУЧА НОТАРИАЛЕН АКТ НА КЪЩАТА НА МОЕ ИМЕ? БЛАГОДАРЯ ВИ.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар