Имам ли право да се ползвам от несъстоятелността

08.05.2015г. 02:54:09
ЕТ продадено на ЕООД и заличено. ЕООД в несъстоятелност, Данъчна ревизия на ЕТ преминава на физическо лице след обявяване на несъстоятелността. издаден РД . Имам ли право да се ползвам от несъстоятелността.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар