Давност на кредит към Би Ай кредит

30.04.2015г. 11:47:23
Здравейте! Преди ден получих писмо от колекторска фирма за задължение към Ти Би Ай кредит. Задължението е от 2006-2007 година. Интересува ме въпросът за давноста. Как стоят нещата в този случай? Могат ли да ме съдят? Какво може да се случи като цяло?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар